25 wrz 2016

NYFW - ARCYDZIEŁO MODY

Ostatnio w Nowym Jorku miał miejsce coroczny New York Fashion Week, na którym zaprezentowane zostały stylizacje Spring 2017. NYFW jest jednym z największych wydarzeń modowych na świecie. Tu prezentowane są kolekcje najbardziej znanych projektantów, a setki osób z branży przyjeżdża tylko specjalnie na ten ważny event. Naszym zdaniem, w tym roku najlepiej wypadł pokaz Tommy'ego Hilfiger oraz Victorii Beckham. Niemałe kontrowersje wzbudziło show Kanye'go Westa Yeezy Season 4, uwzględniając m.in. fakt parogodzinnego stania modelek na pełnym słońcu oraz oskarżenia o rasim. Show zawierało także motywy z poprzednich sezonów (powtarzalność)

Ogromny wpływ na klimat podczas NYFW mają również poszczególne osoby wyłapywane i fotografowane na ulicy (tzw. fotografie streetstyle), ponieważ znane portale związane z modą następnie publikują ich wizerunki ze względu na fantastyczny ubiór. NYFW to w istocie synteza wszystkiego, co z modą związane. Na ulicę wychodzą ludzie, którzy tworzą swego rodzaju sztukę. Każda fotografia tworzy z innymi podsumowanie setek rodzajów obecnych trendów. I to jest najcudowniejsze w tym evencie - jak ogromną ilość inspiracji możemy zaczerpnąć z takiego wydarzenia i jak ogromne natchnienie może w nas ono wzbudzić. Tu nie ma reguł ani zasad. Wszystko jest dozwolone, byleby tylko zostało zapamiętane.
Osobiście żałujemy, że nie jesteśmy w stanie pojechać na tak wielkie wydarzenie związane z modą, którą przecież kochamy. Mamy nadzieję, że nasze marzenie kiedyś się spełni. Poniżej natomiast prezentujemy Wam zdjęcia z pokazów tegorocznego NYFW. :) BYŁO MEGA! A teraz czekamy na podsumowanie kolejnego, Milan Fashion Week.
Moda jest określeniem każdego z nas, naszego charakteru i indywidualności oraz próbą osiągnięcia ideału, do którego każdy z nas dąży. Jest odzwierciedleniem naszej duszy, która pragnie być zauważona. Moda to ekspresja NAS.

Zapraszam do oglądania

K


Recently, in New York took place the annual New York Fashion Week, in which were presented styling Spring 2017 NYFW is one of the biggest fashion events in the world. Each year, there are presented collections of the most famous designers, and hundreds of people from the industry come to NY only because of this important event. In our opinion, this year the best show was Tommy Hilfiger and Victoria Beckham ones. Controversy arose among Yeezy Season 4 - Kanye West's show. It included motifs from previous seasons (repeatability)A huge impact on the climate during NYFW also have individuals captured and photographed on the street. Known websites associated with the fashion publish their images due to the fantastic outfits. NYFW is in fact a synthesis of everything fashion is related to. Everywhere you can see people who form a kind of art. Each photograph creates a summary of hundreds of types of current trends. And this is the most wonderful in this event - like a huge amount of inspiration we can catch from this event. There is no rules or principles. Everything is allowed in order to be remembered one day.Personally, we regret that we can not go on such a great event related to fashion, which we really love. We hope that our dream will come true one day. Below we are presenting you pictures from the shows this year's NYFW. :) LITERALLY PERFECTION! And now, we are waiting to see results of Milan Fashion Week. Very soon we will write post about it.Fashion is an expression of each of us, our characters and individuality and an attempt to achieve the ideal to which everyone accomplish. It is a reflection of our soul that wants to be noticed. Fashion is the expression of the US.

Hope you will enjoy watching. Love
K


K

TOMMYXGIGI

VICTORIA BECKHAM


YEEZY SEASON 4
ALEXANDER WANG

DONNA KARAN  NEW YORK
JEREMY SCOTT


1 komentarz:

A tu możecie się z nami podzielić swoją opinią :)